In V.I.S.S.E.N kijken de filmmakers naar de wereld van de vissers boven water, en de vissen onder de waterspiegel. De film biedt indrukwekkende opnamen van snoeken en baarsjes, karpers en voorntjes, maar ook in de Noordzee, van scholen kabeljauwen, scheepswrakken, spooknetten en makrelen.

In V.I.S.S.E.N doet de camera wat de visser in gedachten doet; onderwater kijken. In die andere wereld, onder de waterspiegel – het domein van de vissen. Het is een mysterieuze wereld die tot de verbeelding spreekt, misschien juist wel omdat alles wat zich onder de waterspiegel afspeelt per definitie anders is, onkenbaar. Dat in een gewoon slootje in de polder snoeken van meer dan een meter jagen, die met hetzelfde gemak een baars opeten als een jong eendje of waterhoentje… of meervallen van anderhalve meter in de rivier… dat is de wereld waartoe de visser zich graag verhoudt.

De relatie tussen de visser en de vis is een complexe. Zeker voor de sportvissers die hun gevangen vis niet opeten. Ze spreken van respect voor de vis, vissen niet zelden met weerhaakloze haken, om zo min mogelijk schade aan te richten. Het welzijn van de vis is in het belang van de vis, maar ook van de visser, in die zin dat de een de ander wil vangen, en hoe beter de visstand, hoe groter de kans op vangst.

Organisaties als Sportvisserij Nederland en RAVON monitoren continu de Nederlandse wateren, en zetten zich ook in om de visstand waar nodig te verbeteren. Naarmate het water helderder wordt, conform de Europese richtlijnen, verandert de visstand. En dat is niet altijd goed nieuws voor de sportvisser, zoals in de film wordt toegelicht door een medewerker van RAVON. De toename van het aantal exoten, dus niet oorspronkelijk in Nederland voorkomende vissoorten, is met name de laatste decennia enorm.

De vraag of vissen pijn en stress ervaren als ze worden gevangen komt in de film uiteraard ook aan bod. De meningen over de vraag hoe de vis dat ervaart verschillen. Aan de Radboud Universiteit van Nijmegen wordt onderzoek gedaan. In de film komt een van de onderzoekers aan het woord. Het antwoord op de vraag of vissen pijn en stress kunnen ervaren luidt, volgens hem; ja, dat kunnen vissen. Dat blijkt uit het onderzoek. Hoe vissen pijn en stress ervaren, en of dat te vergelijken is met hoe mensen, koeien of honden pijn ervaren en ondergaan, dat is een vraag die door de wetenschap veel moeilijker is te beantwoorden.

Wie V.I.S.S.E.N gezien heeft zal met andere ogen kijken naar de wereld van de vissen. En naar Nederland, dat – voorzover mogelijk- vanuit het perspectief van de visser én de vis in beeld wordt gebracht.